Luftslottet

Efter varje vinter exploderar Vadstenas kulturliv, det är Shakespeare som årligen hoppar upp från sin grav och Akademiens arior som tävlar med fågelsången.

Men över hela året finns i Vadstena kulturutövare som strävar för att få bygden att leva ända in i märgen. Utan dem skulle staden vara en spökstad som bara återuppstår på sommaren för att sedan tömmas på liv i augusti igen.

Går alla dessa starka skapare samman är de en otrolig kraft.

Till alla konstnärer där ute: Ni är alla en del av Luftslottet!

I det ögonblick, då ni nämner dess namn, har det börjat existera. Luftslottet finns varhelst en kulturyttring sker i dess anda. Kulturyttringar kan uppstå var som helst när som helst hur som helst. Luftslottet är som en bägare, som ni kan fylla med era tankar, idéer, tvivel och frågor! Luftslottet tillhör Alla Vadstenas konstnärer och kulturarbetare!

Alla Vadstenas konstnärer och kulturarbetare är en del av den. En konstnär ska kunna sitta i sitt lilla hus och uva, ruva på någon idé och vara helt för sig själv. Men när vi behöver så finns Luftslottet där. Luftslottets första kulturella vårblommor har redan slagit ut, på Vadstenas första karneval i mars, genom den nya kulturtidningen Folio vars första exemplar gavs ut i mars, genom den kosmiska konserten som ägde rum i kyrkan.

Luftslottet är en levande organism. Luftslottet blir vad dess enstaka individer gör den till.


Luftslottets historia:

Uttrycket "Luftslottet" uppstod efter många års och många personers längtan och trånande efter ett kulturhus i Vadstena. Men i februari 2016, kom några av oss fram till att en idé är att sluta begränsa oss till fantiserandet kring en fysisk byggnad och istället låta konsten och kulturen i Vadstena flöda fritt och växa fram där den kläcks - på så sätt kan kulturen leva och frodas fritt i stan, på torg, på biblioteket, i trädgårdar, på slottet, i konstnärers garage och musikers duschkabiner! Men ändå inrymmas i ett luftigt stort slott, öppet och fritt men ändå sammanbindande och skyddande genom att vi samlas där, alla fria aktörer under samma paraply.

Luftslottets syfte:

Luftslottet blir till en alldeles konkret paraply-organism, under den konstnärer och kulturarbetare kan mötas, utbyta tips, råd, feedback och tjänster, samarbeta med varandra, inspireras av varandra, och både var och en för sig eller flera tillsammans göra Vadstena till en ännu mer levande kulturstad.

Luftslottets första skepnad:

Vi som väljer att bli en del av Luftslottet börjar med regelbundna, icke-obligatoriska möten för att dela med oss av vårt arbete genom lek eller samtal. Skapa en kreativ och inspirerande miljö som vi kan växa vidare ifrån, få nya idéer och energi av. Alla som närvarar bidrar och alla som deltar säger JA! Träffarna är också till för att få kräkas ur sig eller dela med sig av sprudlande skaparenergi. Syftet med dessa möten är att man inte är ensam som kulturutövare i Vadstena, men det finns heller inget tvång till samarbete eller gemensamma aktiviteter ifall man inte överrumplas av plötslig samarbetsvilja. I framtiden kan Luftslottet orsaka företeelser som räddningen av Folkets park, sponsring av en fattig konststudent eller rymdresor.


Det viktiga är att inse att vi alla tillsammans är den drivande konstnärliga kraften. Inte en av oss eller några av oss. Vi kan gå samman och bli en stark kraft som verkligen kommer märkas, men vi kan inte vänta på att någon annan tar initiativ. I Luftslottet tar alla initiativ, det är öppet för alla men drar inte i någon, du kommer av egen lust och luftslottet är ett slott byggt på JA och möjligheter!

Linn & Kajsa / Luftslottet

(Gå med i facebookgruppen)