Recensioner-Vad andra än säger

"Du är en musikanarkist"

(Andrew Scott, ljud och ljusteknikerlärare till Kajsa under gymnasiet. 2001-2004)

 

Recension skriven av Urban Bäckström 

"Under de år jag arbetade som bibliotekarie på Vadstena bibliotek (2011-2018) lärde jag känna Kajsa Norrby som en av stadens framstående kulturpersonligheter. Hon är kreativ, påläst, noggrann och seriös i allt hon företar sig - och samtidigt kan hon improvisera och "hitta på" saker och ting, till synes ur tomma intet och helt oplanerat. Men till grund för allt hon gör och skapar ligger mycket förberedelse, planering och eftertanke. Hon är ett exempel på det man i Italien kallar "sprezzatura", att gömma artisteriet bakom ett sken av improvisationer och tillfälliga påhitt. Att släpa en tramporgel utmed Storgatan, som Kajsa gjorde några gånger, är i hennes fall inte endast en transportmässig nödlösning utan ett högst medvetet inslag i arrangemanget.
Kajsa arbetade här i Vadstena både med vuxna och barn. Hennes professionalitet visar sig i att hon kan kommunicera med och leda och inspirera andra personer, oavsett ålder, i olika kulturella sammanhang. Exempel på detta är en körkonsert som genomfördes på Gamla Teatern här i Vadstena där kör- och instrumentalmusik varvades med lyrik olika "performances". Kännetecknande för Kajsas produktioner är att de blandar olika stilar, nivåer och genrer och resultatet blir ett "allkonstverk" som fascinerar och tilltalar både unga och gamla. Ett annat exempel är den maskerad på Vadstena slott som Kajsa tillsammans med några andra kulturentreprenörer arrangerade en småkall marsdag 2015. Även här blandades det friskt i konstformer, regi och sceniska uttrycksformer och maskeraden blev en stor publikframgång. Många i publiken var flyktingar som den våren tillfälligt bodde i Vadstena och jag har efteråt fått veta att flyktingarna (främst barnfamiljerna) upplevde maskeraden som helt fantastisk. Kajsa visade här prov på att hon som regissör kan ta till vara människors kreativitet oavsett människors nationalitet, språk, kön eller språktillhörighet.
Kajsa var/är också engagerad i Sällskapet MVV (Mumins Vänner i Vadstena), en något anarkistisk sammanslutning som ägnar sig åt Tove Janssons Muminböcker. Även i denna förening kommer Kajsas unika kapacitet till sin rätt, föreningen saknar stadgar, styrelse, räkenskaper mm. Allt verkar alltså tillkomma på måfå men är alltid, vilket alltså är typiskt för bland andra Kajsa Norrby, noga förberett och genomtänkt i förväg.
Urban Bäckström, Vadstena"

 

24 April 2015

Tilldelas Ovationskommitténs pris!

Kajsa Norrby och Christine Jacobsson tilldelas idag ovationskommitténs pris

På 25 000 :- från Sparbanken i Vadstena!

Motivering: 

"Två kreativa konstnärer som inspirerar och delar med sig av sitt konstnärliga kunnande.
För att ni erbjuder workshops som t.ex innehåller musik, dans konst och kommunikation och som vänder sig till alla åldrar, så att var och en får verktyg till att växa och blomstra."

 

Citar från deltagare under workshop i Wales sommaren 2014 

It was lovely, I was particularly moved by the taize singing with the VoiceOver from Kajsa...and would love more of that sort of thing... Our backdrop and her voice, rather than straight "concert". 
There was something about being involved which made it even morespecial than if we are simply listening. My soul and spirit responded in a more powerful way than I have ever experienced in the context of singing. 
Thank you, 
Blessings 
Jenny Thompson
Swansea

 

I certainly had my money´s worth of an amazing experience. I particularly loved the simple vocal humming we did, bringing in different froups on often "discordant" harmonies. Yes I was expecting more of Kajsa´s coming in on top of us like she did in the magnificent Confitemine, but I would have been in pieces if she had and unable to drive the car for half an hour! Utterly beautiful!
Love 
Jill 
Swansea

Citat från publiken under projektet med Egen Salong Drömmen av oliver 2014.

"Alla som har möjlighet måste lyssna på denna fantastiska kvinna! Så sensuell, känslosam och vacker musik och sång!" 

(Susanne Kilande Aronsson, Vadstena)

 

"Autumn Leaves" genom megafon, "Smile" på kazoo... ändå var det helt klart Syrien-avsnittet som fäste. Tack för skön konsert Kajsa"

(Lars Christophersen, Motala)

 

"Fullsatt, Vackert, Starkt och Trivsamt. Tack för en fin kväll Kajsa Norrby med musikanter!"

(Ninna Grafbäck, Vadstena)

 

"Kultur när den är som bäst!"

(Katrin Merzbach, Vadstena)

 

"Tack för en fantastisk kväll! det bultar fortfarande i bröstet." 

(Ylva Sager, Vadstena)

 

"Fantastisk musik!"

(Theresia Arrhov, Vadstena)